حقوق کودک در برخورداری از آموزش بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر

ماده 24 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند که دولت‌های عضو باید حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت شناخته و بـا هـدف تحقـق اين حق، بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر ، نظـام آموزشـي فراگيـري را در تمـامي سطوح و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمين نمایند.

حقوق کودک در حوزه آموزش

ماده 24 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند که دولت‌های عضو باید حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت شناخته و بـا هـدف تحقـق اين حق، بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر ، نظـام آموزشـي فراگيـري را در تمـامي سطوح و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمين نمایند. ایران از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون پیوسته است.

علاوه بر آن ماده 28 و 29 پیمان‌نامه جهانی حقوق‌کودک که ایران در سال 1373 به آن پیوسته است نیز به این نکته اشاره می‌کند که برخورداري از آموزش و پرورش حق هر كودك است و دولت‌ها بايد امكان آموزش‌ابتدايي رايگان و اجباري را براي همگان فراهم آوردند و هدف آموزش و پرورش بايد رشد شخصيت و توانايي هاي كودك به كامل‌ترين صورت باشد و كودك را براي يك زندگي فعال در جامعه آماده سازد. اما متاسفانه با وجود اقدامات مثبتی که در حوزه آموزش و پرورش این گروه از کودکان در کشور انجام شده، همچنان وضعیت آموزش کودکان معلول با چالش‌ها و محدودیت‌های بسیار جدی مواجه است و نیاز به تغییرات اساسی در برنامه ریزی های خرد و کلان این مجموعه و همچنین فعالیت بیشتر کنشگران مدنی در زمینه آموزش است.

برای شنیدن تجربه های خود کودکان و والدینشان در این زمینه می توانید به این مطلب رجوع کنید.