محدودیت‌های فرد دارای معلولیت، نه در جسم و ذهن او بلکه در ساختار جامعه ریشه دارد، چرا که جامعه‌ مبتنی بر سالم‌سالاری فرض را بر این گذاشته که همه‌ انسان ها وضعیت جسمی و ذهنی یکسانی دارند و بر این اساس الگوهای اجتماعی، آموزشی، معماری، خیابان سازی و... را شکل داده است.


چگونه می توانیم حیات اجتماعی غنی، با حضور و مشارکت تک تک افرادی که نیازها، توانایی ها و بینش های متفاوتی دارند، تجربه کنیم؟

در راستای ترجمان دانش و با هدف افزایش آگاهی و ایجاد تغییر...
در دو بخش مرور وضعیت و تقویت همکاری های میان بخشی

پیرو گزارش پژوهشی "تحلیل وضعیت کودکان دارای معلولیت و نیازهای ویژه در ایران" تلاش داریم تا در قالب وب سایتی ترویجی، مروری مساله محور بر حقوق این کودکان و اولویت های سیاستی متناسب آنها، صورت داده و منابع مرتبط را به اشتراک گذاریم.

اطلاعات بیشتر
مطالب منتخب
آیا معلولیت همان نقص فیزیکی یا ذهنی در فرد است؟

آیا معلولیت همان نقص فیزیکی یا ذهنی در فرد است؟

معلولیت همواره موضوعی پیچیده، چند بعدی و بحث‌برانگیز بوده است.بر اساس رویکرد قدیمی اما شایع پزشکی، معلولیت مجموعه‌ای از مشکلات پزشکی است که نیاز به اصلاح و توانبخشی دارد. این مدل کودکان و بزرگسالان دارای معلولیت را با نقص‌هایشان تعریف می‌کند. اما در دهه های اخیر، با تغییر دیدگاه‌ها در زمینه معلولیت از «مدل پزشکی» به یک«مدل اجتماعی»و سپس به دیدگاه‌های «حقوق بشری»، توصیف معلولیت و کودک دارای معلولیت نیز تغییر کرده است.

پراکندگی معلولیت در ایران

پراکندگی معلولیت در ایران

داده‌های مربوط به پراکندگی معلوليت در ايران از سه منبع مختلف قابل استخراج است. سرشماری‌های عمومی نفوس پیمايش‌های ملی ادواری شاخص‌های سلامت و جمعيت اطلاعات آمارهای سازمان بهزیستی کشور

حقوق کودک در برخورداری از آموزش بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر

حقوق کودک در برخورداری از آموزش بدون تبعیض و بر مبنای فرصت برابر

ماده 24 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند که دولت‌های عضو باید حق آموزش را براي افراد داراي معلوليت به رسميت شناخته و بـا هـدف تحقـق اين حق، بدون‌تبعيض و بر مبناي فرصت‌برابـر ، نظـام آموزشـي فراگيـري را در تمـامي سطوح و به صورت آموزش مادام‌العمر تضمين نمایند.

تجربه کودکان در دسترسی به خدمات آموزشی

تجربه کودکان در دسترسی به خدمات آموزشی

یکی از حقوق اصلی کودکان دارای نیازهای ویژه، حق دسترسی به آموزش با کیفیت می باشد.امری که حق همه ی کودکان است. اما این حق برای بسیاری از کودکان دارای نیازهای ویژه نقض شده است.

میزان رضایت‌مندی کودکان و خانواده‌ها از خدمات توانبخشی از زبان خودشان

میزان رضایت‌مندی کودکان و خانواده‌ها از خدمات توانبخشی از زبان خودشان

رضایت‌مندی یا عدم رضایت‌مندی کودکان و خانواده‌ها از خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی به عوامل متعددی وابسته است که از آن جمله می توان به موجود‌بودن این خدمات، در دسترس‌بودن آنها(هم از لحاظ بعد مسافت و هم از منظر هزینه‌ها) و رفتار کادر ارائه‌دهنده این خدمات اشاره کرد.

تجربه ی تبعيض، بی توجهی يا خشونت در خانواده، از زبان کودکان و والدین

تجربه ی تبعيض، بی توجهی يا خشونت در خانواده، از زبان کودکان و والدین

کودکان بسیاری در سراسر دنیا تبعیض، بی ‌توجهی و خشونت را در خانه و خانواده تجربه می‌کنند و در این میان کودکان دارای معلولیت آنگونه که صندوق کودکان سازمان ملل متحد در گزارش جهانی خشونت علیه کودکان عنوان می‌کند، از آسیب‌پذیرترین گروه‌ها هستند.

آرشیو مطالب
همکاری میان بخشی
چگونه بخش های مختلف یک جامعه می توانند همکاری های موثر و پایداری در راستای مواجهه با کودکان دارای نیازهای ویژه طراحی و اجرا نمایند؟ مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز برای تحقق چنین مشارکت هایی کدامند؟
مصورسازی اطلاعات و داده های حاصل از گزارش