مفاهیم

همکاری میان بخشی چه مدلی از همکاری را ارائه می دهد؟

اشکال مختلف همکاری

در اینجا به سه سطح همکاری سازمان یافته می پردازیم.همکاری بین سازمانی-همکاری میان بخشی و دولت الکترونیک

همکاری میان بخشی چیست؟

همکاری‌های میان بخشی، گروه‌هایی هستند که اعضای آن‌ها بخش‌های مختلف یک جامعه، مانند درمان، آموزش، ساکنان اجتماعات محلی و دولت را نمایندگی می‌کنند...

چرا رویکرد میان بخشی؟

مشارکت‌ های میان بخشی از مجموع بخش‌های منفرد آن‌ها، ارزش فراتری تولید می‌کنند و می‌توانند به ایجاد تأثیر پایدار و معنادار کمک شایانی نمایند...

طبقه بندی سطوح مشارکت

طبقه بندی سطوح مشارکت مک‌دونالد در مقاله خود، ضمن طبقه‌بندی سطوح همکاری و مشارکت به چهار سطح (سنتی، مقدماتی، کامل و اتحاد)،ویژگی‌های هریک را به این ترتیب برمی‌شمرد : جدول سطوح مشارکت سطح 1- سنتی قراردادهای رقابتی دور از هم سطح 2- مشارکت مقدماتی همکاری مبتنی بر تیم سطح 3- مشارکت کامل تیم منسجم با ارزش افزوده سطح 4- اتحاد مشارکت راهبردی با هم&zwnj...

طبقه بندی حوزه های همکاری

عرصه‌های دو یا سه بخشی مرتبط با مشارکت‌های اجتماعی میان بخشی را می توان به این ترتیب طبقه‌بندی کرد...