مهارت ها

به چه مهارت هایی برای ایجاد مشارکت میان بخشی نیاز داریم؟

7 مهارت مهم برای ایجاد مشارکت

چگونه می‌توان مشارکت را عملی نمود؟ در چه زمانی از کدام مهارت‌ها باید استفاده کرد؟ توسعه یک مشارکت موثر شامل هفت مرحله ی مهارتی به شرح زیر است...

مراحل همکاری بین بخشی

برای تحقق یک همکاری بین‌بخشی چهار مرحله را می‌توان شناسایی کرد: تشخیص - طراحی - اجرا - ارزیابی

اجزای همکاری میان بخشی

اجزای همکاری بین بخشی بدین قرار است: هدف-دامنه-اندازه-منابع تعهد شده-نوع خروجی-مدت زمان-ملاحظات حقوقی-پروتکل تصمیم گیری. در ادامه با هر یک از این اجزا بیشتر آشنا می شوید...

مهارت های همکاری و مدیریتی

از آنجا که مشارکت عموما در یک محیط نامطمئن توسعه می‌یابد، مجموعه خاصی از مهارت‌ها برای تقویت جوهره ی همکاری مورد نیاز است که در ادامه به آن اشاره شده است.